เทมเพลตวันสำคัญ Special Day J5

ตัวอย่างหน้าวันสำคัญ (รูปหลักและภาพพื้นหลัง) ตามรายการที่มีให้แล้วในเทมเพลต Special Day J5 (ปรับข้อความด้านล่างและสีปุ่มให้ต่างกัน)

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

2 เมษายน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าโสมสวลี

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต

หน้าตัวอย่างวันสำคัญ (ตัวเริ่มต้น)

ตัวอย่างการปรับเทมเพลต